DNA

Vestibüler sistem; insan vücudunun uzaysal oryantasyonunu ve dengesini sürdürebilmesi için önemlidir. İç kulakta mekanik enerji sinir aksiyon potansiyellerine çevrilir. Bu işlemin ana unsuru saçlı hücrelerdir. Saçlı hücreler apikal yüzeylerinde yer çekimi, dönme hareketi ve doğrusal ivmeyi içeren vestibüler uyarıları ve işitsel uyarıları algılayan sterosilya demetlerini bulundurur. Sterosilya demetlerini etkileyen hastalık süreçleri işitme ve denge bozukluklarına yol açabilir.

Usher Sendromu’yla ilişkili genlerin birçoğu saçlı hücrelerin sterosilyalarının gelişiminde ve onarımında önemli rol oynamaktadır. Bu güne kadar WHRN ve diğer 10 gen farklı Usher Sendromu türleriyle ilişkilendirilmiştir. WHRN; normal saç hücresi sterosilyasının uzamasında gerekli olan whirlin adlı proteini kodlamaktadır. WHRN genindeki mutasyonların Usher Sendromu Tip 2D türüne neden olabileceği ileri sürülmüştür.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir grup araştırmacı işitme, görme ve denge bozukluklarına yol açan ve  otozomal resesif geçişli kalıtsal bir hastalık olan Usher Sendromu’nu fareler üzerinde tedavi etmeyi başardı.

gr1

 

 

Çalışmada iç kulaklarında fonksiyonel whirlin proteini üretilmeyen, işitme ve denge becerileri önemli ölçüde gelişmemiş fareler (whirler mice) kullanıldı. Doğal fenotipteki whirlin proteininin tamamlayıcı DNA’sı yeni doğan test farelerinin posterior semisirküler kanallarının içine enjekte edilerek iç kulaklarına aktarıldı.

 

 

 

Denge fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla davranışsal ölçümler kullanıldı. İşitme testleri, işitsel uyarılmış beyinsapı cevapları ölçülerek yapıldı. Tek taraflı enjeksiyonun en az dört ay boyunca farelerdeki denge fonksiyonlarının iyileşmesini ve işitmenin gelişmesini mümkün kıldığı kanıtlandı. Çalışmaya katılan kıdemli araştırması Dr. Wade Chien, bir basın bülteninde iç kulak gen terapisinin işitme kaybı ve denge bozukluğu olan hastalara yardımcı olmak için yeni bir yol olarak muazzam bir potansiyel sunduğunu dile getirdi.

Kaynak: UPI; K. Isgrig, et al. Gene Therapy Restores Balance and Auditory Functions in a Mouse Model of Usher Syndrome. Molecular Therapy 2017 Mar 1;25(3):780-791.

Audiology Worldnews