garlic-festival-bg

Gentamisin etkili bir aminoglikozid grubu antibiyotiktir. Ototoksisite ve nefrotoksisite; gentamisin kullanımını sınırlayan başlıca etkenlerdir. Prof. Dr. Lokman Uzun ve arkadaşları, hayvan modelleri üzerinde yaptıkları çalışmada sarımsağın içindeki bileşiklerin aminoglikozid kaynaklı işitme kaybını azaltıcı etkisini tespit ettiler.

S-allylmercaptocysteine (SAMC), diallyl disulfide (DD) ve S-allylcysteine (SAC) sarımsağın içinde bulunan üç aktif bileşiktir. Bu çalışmada sıçanlar üzerinde işitsel beyinsapı cevapları incelenerek SAMC, DD ve SAC bileşiklerinin gentamisine bağlı ototoksisite üzerine etkisi araştırılmıştır. Başlangıç ağırlıkları 220-260 gr olan Wistar cinsi 30 erkek sıçan rastgele 5 gruba ayrıldı. Gentamisin; ilk grup olarak belirlenen kontrol grubu hariç tüm deneklere intraperitoneal olarak, günde bir kez vücut ağırlığı dikkate alınarak 120 mg/kg hesabı ile enjekte edildi. İlaveten ikinci gruba SAMC bileşeni (Genta-w SAMC), üçüncü gruba DD bileşeni (Genta-w DD), dördüncü gruba SAC (Genta-w SAC) bileşeni verildi. Beşinci gruba ise hiçbir aktif bileşik verilmedi. Bu işlem sonrasında 25. günde işitsel beyinsapı cevapları değerlendirildi.

2

 

Gruplar arasındaki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı bulundu. S-allylmercaptocysteine (SAMC), diallyl disulfide (DD) ve S-allylcysteine (SAC) bileşiklerinin gentamisine bağlı ototoksisiteyi zayıflattığı düşünüldü. SAMC ve DD etkisinin SAC’a göre daha belirgin olduğu gözlemlendi.

 

 

 

Çalışmanın sonuçları Clinical and Experimental Otorhinolaryngology dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Uzun L, et al. The Effect of Garlic Derivatives (S-Allylmercaptocysteine, Diallyl Disulfide, and S-Allylcysteine) on Gentamicin Induced Ototoxicity: An Experimental Study. Clinical and experimental otorhinolaryngology. 2016 May 2

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir