15Eki/17
Comfort Zone/ Challenge Sign Concept

Dinleme Eforu: Akustik Zorluğun Bilişsel Sonuçları Beyne ve Davranışa Nasıl Yansır?

Bu derleme makalesinde yazar; akustik olarak bozulmuş konuşmanın dinleyicide oluşturduğu etkileri anlamak için davranışsal bulguları, pupillometrik ölçümleri ve beyin görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarını sunmuştur. Giriş: Günlük dinleme sıklıkla işitsel sinyali bozan akustik zorluklarRead More…

22Eki/16
mildred-audiology-1-1024x683

Geriatrik Grupta Akustik Refleks ve Refleks Erime Testlerinin Değerlendirilmesi

Akustik refleks ölçümü, stapedius kasının kasılması ile sağlanan bir ölçüm şeklidir. Stapes kasının innervasyonu, fasiyal sinirin stapedial dalı tarafından sağlanmaktadır. Akustik refleks, işitme eşiğinin 70-90 desibel (dB) üzerindeki şiddetlerdeki akustik uyarana cevaben oluşur. Yeterli şiddette sesRead More…

04Eyl/16
garlic-festival-bg

Sarımsağın İçerisindeki Aktif Bileşikler Gentamisine Bağlı Ototoksik Etkiyi Zayıflatıyor Mu?

Gentamisin etkili bir aminoglikozid grubu antibiyotiktir. Ototoksisite ve nefrotoksisite; gentamisin kullanımını sınırlayan başlıca etkenlerdir. Prof. Dr. Lokman Uzun ve arkadaşları, hayvan modelleri üzerinde yaptıkları çalışmada sarımsağın içindeki bileşiklerin aminoglikozid kaynaklı işitme kaybınıRead More…