03Nis/17
research-banner

Odyoloji Lisans Öğrencileri Memnuniyet Araştırması

Bu araştırma; Türkiye genelinde Odyoloji Lisans öğrencilerinden geri bildirimler toplayarak öğrenci memnuniyetini değerlendirmeyi, verilen eğitimin temelinin sağlamlaştırılmasını ve daha kaliteli eğitime zemin hazırlamayı amaçlamaktadır. Türkiye’de her yıl çeşitli üniversitelerde Odyoloji bölümü açılmaktadır.Read More…

30Ara/16
Pilot in Front of Private Jet --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Pilotlarda İşitme Kayıplarının Değerlendirilmesi

İşitme kaybı pilotların karşılaştığı önemli sağlık sorunlarından biridir. Gürültü ve barotravma, pilotlarda işitme kaybına yol açabilen iki önemli nedendir. Uçak gürültüsünün diğer ses kaynaklarına göre daha yüksek şiddetlerde olması, pilotlarda ve uçuş ekibinde gürültüye bağlıRead More…

04Eyl/16
garlic-festival-bg

Sarımsağın İçerisindeki Aktif Bileşikler Gentamisine Bağlı Ototoksik Etkiyi Zayıflatıyor Mu?

Gentamisin etkili bir aminoglikozid grubu antibiyotiktir. Ototoksisite ve nefrotoksisite; gentamisin kullanımını sınırlayan başlıca etkenlerdir. Prof. Dr. Lokman Uzun ve arkadaşları, hayvan modelleri üzerinde yaptıkları çalışmada sarımsağın içindeki bileşiklerin aminoglikozid kaynaklı işitme kaybınıRead More…